TYPISKE FORLØB VED ARBINGER 

Individer kan arbejde med Arbinger ved at følge det individuelle spor
på disse sider. De tre hovedoverskrifter er: redskaber til selverkendelse,
redskaber til vi-orienteret samarbejde og redskaber til præstationsvurdering
og fastholdelse. Vedvarende fastholdelse sikres ved at
anvende disse redskaber og ressourcer systematisk. Fremskridt måles
gennem jævnlige opfølgninger og præstationsvurderinger.

Ledere, der ønsker at øge samarbejde og ansvarlighed i deres team,
kan gennemføre træningen på det individuelle spor med deres team
og derefter færdiggøre Arbingers ‘Vi-orienterede færdigheder for
ledere’-program. Derefter er de klædt på til at lede og støtte deres
medarbejdere gennem regelmæssige og strukturerede præstationssamtaler,
der sikrer et vedvarende fokus på samarbejde og
ansvarlighed i teamet

Topchefer, der ønsker at opnå vi-orienteret samarbejde og ansvarlighed
på tværs af deres organisation, begynder med at gennemføre det individuelle
spor og lederprogrammet. Arbinger arbejder derefter sammen
med cheferne for at justere systemer, processer og strategi i organisationen,
så de inviterer til vi-orienterede arbejdsformer. Organisatorisk
forbedring måles via de klassiske mål (KPI’er) sat for organisationen samt
forbedringsmål, der bliver fastlagt i samarbejde med Arbinger inden
opstart af processen.

Alle forløb tilpasses den enkelte kunde og deres behov. Arbinger laver
ofte specifikke in-house programmer for teams og hele organisatione